בכל סעיף מצירים 2 מגשים . מספר הגפרורים על מגש אחד שוה למספר הגפרורים שעל המגש האחר . כל 10 גפרורים קשורים יחד כך : בכל סעיף יש אותו מספר של גפרורים בכל קפסה . כמה גפרורים יש בכל קפסה ? א . בכל קפסה יש גפרורים . ב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית