ב . כתבו ברבוע שלפניכם מספרים במקום הגפרורים שסדרתם ברבוע הגפרורים . מצאו דברים מענינים ברבוע המספרים וכתבו אותם : ג . ברבוע המספרים שלמעלה יש עגולים ריקים . כתבו בכל עגול + או - או = כך שבכל שורה יתקבל תרגיל פתור נכון . אין להזיז מספרים . . 2 א . שימו בכל משבצת ברבוע הגפרורים גפרור אחד או 2 גפרורים או 3 גפרורים או 4 גפרורים . אפשר לבחר כל מספר של גפרורים פעם אחת בלבד בכל שורה ובכל טור . ב . כתבו ברבוע שלפניכם מספרים במקום הגפרורים שסדרתם ברבוע הגפרורים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית