. 6 בנו 6 רבועים וסרטטו אותם . בפעילויות שלפניכם צריך לבנות רבועים מ 16 גפרורים . בכל בניה השתמשו בכל 16 הגפרורים , לפי ההוראות . סרטטו על כל רשת את הרבועים שבניתם . . 1 בנו רבוע אחד מכל הגפרורים וסרטטו אותו כאן . . 2 א . בנו 2 רבועים וסרטטו אותם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית