א רבועים 4 ב מלבנים של שוקולד 10 ג 9 גפרורים 15 ד 3 , 2 , 1 ו ... רבוע 18 ה ערמות שוות 22 ו 27 גפרורים 24 ז קפסאות מסתוריות 27 ח קפסאות מסתוריות עוד יותר 29 ט סדרות 31 אביזרים גפרורים • משחק : " אכלו כפי יכלתכם " - באמצע החוברת • משחק : ״נים - משחק סיני עתיק״ - בסוף החוברת • דפי רשתות - בסוף החוברת לתלמידים : כשתראו את הסמל הזה , עצרו והמתינו למורה ! למורה : הסמל הזה מציין שכדאי להכין את התלמידים לפעילות ולהבהיר את המשימה , אם צריך . פירוט – במדריך למורה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית