ישראל היא אמנם מדינה קטנה בהשואה למדינות אחרות בעולם , אבל יש בה נופים רבים ומגונים : יש בה מקומות גבוהים ומקומות נמוכים , יש בה מקומות חמים וצחיחים ( יבשים ) ומקומות קרירים וגשומים , יש בה נחלים ויש בה חופי ים . הנופים האלה הם של כלנו , וכדאי לטיל בהם ולהכיר אותם . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו "ם פותחים חלון שבעת המינים שארץ ישראל התברכה בהם " ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ - זית שמן ודבש" ( דבש - הכונה לתמרים ) - כך מתארת ארץ ישראל בתורה ( ספר דברים פרק ח , פסוק . ( 8 אלה הם שבעה סוגים של גדולים שנפוצים מאוד בישראל . הם מתאימים לתנאי מזג האויר בארץ , והם יכולים לגדל כאן ללא צרך בהשקיה מלאכותית . כאשר בית המקדש היה קים , הביאו בכורים רק משבעת המינים האלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית