בזמן שהבריטים שלטו בארץ , היו תקופות שבהן לא נתנו ליהודים אשורי כניסה לארץ . אך היהודים המשיכו לנסות ולעלות לארץ גם בנגוד להוראות הבריטים . העליה הבלתי חקית לארץ ישראל נקראה " העפלה " . " העפלה " פרושה - טפוס על הר גבוה ותלול . כמו שקשה לטפס על הר , כך היה קשה לעלות לארץ בנגוד לחק . לעולים קראו " מעפילים " . הרבה מאוד מעפילים נסו להגיע לארץ ישראל אחרי מלחמת העולם השניה . רבם היו יהודים שנצלו מהשואה . הם הגיעו לארץ בעקר באניות , בדרך כלל באניות ישנות ורעועות שהובילו בצפיפות המוני אנשים . הם נסו לרדת בסתר מהאניות לחוף . חלקם הצליחו , וחלקם נתפסו על ידי הבריטים וגרשו לקפריסין או למדינות שמהן הגיעו . רבם לא ותרו , והם חזרו ונסו שוב ושוב לעלות לארץ . פעיליות בחוברת - עמודים . 89 - 88  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית