האדם משנה את סביבתו הטבעית כמעט בכל פעלה שהוא מבצע : הקמה של שכונה , בניה של בית , סלילה של כביש , עקירה או שתילה של עצים ושיחים , הקמה של מפעל , העברת קוי טלפון וחשמל ועוד . במהלך הפעלות בסביבה האדם מנצל את המשאבים הטבעיים . המשאבים הם חמרים שנמצאים בטבע ואנחנו משתמשים בהם , למשל : אויר , מים , קרקע , חול , נפט ועצים . אנו משתמשים במשאבים האלה כדי לחיות ולהתפתח - אנחנו נושמים אויר ; אנחנו שותים מים ; אנחנו משתמשים בעץ כדי ליצר רהיטים ; אנחנו משתמשים בקרקע כדי לגדל גדולים ולבנות עליה בנינים ועוד . חשוב לפתח את הסביבה , אבל חשוב גם לשמר על המשאבים הטבעיים ולחסך בשמוש בהם . כשאתם בונים בתים תחשבו גם עלי . פותחים חלון מי שומר על העולם ? חז " ל ( חכמינו זכרונם לברכה , שחיו לפני כאלפים שנה ) מספרים שכאשר ברא ה ' את העולם , הוא אמר לאדם : " ראה מעשי כמה נאים ומשבחים הם וכל מה שבראתי , בשבילך בראתי , תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי , שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך " ( קהלת רבה , ז , כ " ח ) . כלומר , ה ' נתן לבני האדם את העולם שברא כדי שיחיו בו , והוא הטיל עליהם את האחריות לשמר על העולם הזה ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית