פרקי הלימוד לכיתה ד ספר 10 שברים - חלק א המספרים עד מיליון המבנה העשרוני , חיבור וחיסור גימטרייה ספר 11 שברים - חלק ב כפל וחילוק - חלק א סימני התחלקות ב , 3 ב 6 וב 9 בעיות מילוליות דו שלביות ספר 12 שברים - חלק ג כפל וחילוק - חלק ב מספרים ראשוניים ומספרים פריקים חקר נתונים וניתוח סיכויים חזקות גאומטרייה לוח השנה וחישובי זמן מצולעים מדידת שטח סימטרייה תיבות מדידת נפח - מגדל השברים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית