( עמוד 187 ) הפעילות הזאת היא הראשונה מסוג חדש של פעילויות . פעילויות דומות מופיעות בספר 12 ויהיו גם בספרים של כיתה ה . מאחר שזאת הפעילות הראשונה , מומלץ לעסוק בה יחד , בהנחיית המורה , ולוודא שהתלמידים מבינים את השאלה ואת דרך הפתרון . מושית הבלשית אפשר לבנות בית מ 6 גפרורים כך : מור בונה שכונה מגפרורים כך : כמה גפרורים מור צריכה כדי לבנות 10 בתים ? בדקו בעזרת הטבלה : א . מלאו את השורות 4 - 2 בטבלה בעזרת הציורים . ב . מצאו את החוקיות בסדרת המספרים שכתבתם והיעזרו בה כדי להשלים את שאר הטבלה . ג . ענו על השאלה בעזרת הטבלה המלאה : כמה גפרורים מור צריכה כדי לבנות 10 בתים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית