( עמודים 182 , 175 , 152 , 126 , 110 , 100 , 54 , 32 , 10 ו - 184 ) פעילויות בניין הדירות ממשיכות את פעילויות המושבים במטוס שבספר . 10 בפעילויות המושבים במטוס עסקו התלמידים בחקר לוח מספרים שהמספרים בו מסודרים בשורות של 3 בעזרת סיפור על מטוס נוסעים . בפעילויות בניין הדירות התלמידים חוקרים לוח מספרים שהמספרים בו מסודרים בשורות של 4 בעזרת סיפור על בניין מגורים . הפעילות הראשונה מהסוג הזה היא הפעילות בעמוד . 10 הפעילות הזאת מיועדת לעבודה עם המורה , ובה התלמידים מכירים את הבניין ואת סידור הדירות שבו ודנים בחוקיות הנובעת מהסידור זה . בפעילויות שלאחר מכן הם מיישמים את הרעיונות העולים בפעילות הראשונה , והן מיועדות לעבודה עצמאית . מושית הבלשית מושית גרה בבניין רב קומות בלב העיר . בכל קומה יש ארבע דירות . הדירות ממוספרות לפי הסדר , כמו בציור . דיון מצאו דברים מעניינים באופן שבו הדירות בבניין ממוספרות : בכמה המספר של כל דירה גדול מהמספר של הדירה שמתחתיה ? בכמה כל מספר קטן מהמספר שלימינו ? מה משותף למספרי הדירות בטור הימני ) בצד של הפנס (? היכן נמצאות הדירות שמספרן זוגי ? הכלב שוקי גר בדירה בטור ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית