בפינת מושית הבלשית חוקרים סדרות שיש בהן חוקיות . בכיתות הקודמות הכירו התלמידים סדרות מסוגים שונים וחקרו סוגים שונים של חוקיות . בפרט הם עסקו בהרחבה בסדרות שיש בהן דגם חוזר . בכיתה ג הם פגשו סדרות מתפתחות – סדרות של צורות שכל צורה בהן ( מלבד הראשונה ) מורכבת מהצורה הקודמת לה בתוספת כלשהי . הפעילויות בפינת מושית הבלשית בכיתה ד ממשיכות את הנושאים שנלמדו בכיתות הקודמות ומוסיפות סוג חדש של חקר חוקיות – חוקיות בלוחות מספרים , שבהם המספרים הטבעיים מסודרים בדרכים שונות . בספר 10 חוקרים לוח שהמספרים בו מסודרים בשורות של , 3 בספר 11 חוקרים לוח שהמספרים בו מסודרים בשורות של , 4 ובספר 12 חוקרים לוח שהמספרים בו מסודרים בשורות של . 5 בכל המקרים העיסוק בלוח המספרים אינו ישיר , אלא נעשה באמצעות סיפור שבו הלוח מייצג משהו בעל משמעות קונקרטית – מושבים במטוס , דירות בבניין או מספרים של אוהלים בחניון לילה . בספר 11 רוב הפעילויות עוסקות בסיפור על בניין דירות , ובו 4 דירות בכל קומה . כמו כן יש בספר שתי פעילויות דגמי חרוזים , שהופיעו גם בספר , 10 ופעילות מסוג חדש העוסק בחוקיות של סדרות מתפתחות ובביטוי מספרי ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית