תוכן העניינים א . מבוא .......................................................................................... 132 ב . דגמי החרוזים ......................................................................... 133 ג . בניין דירות ............................................................................... 135 ד . סדרה מתפתחת .................................................................... 139  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית