) עמודים 176 - 170 ( ליחידה הזאת שתי מטרות : א . להעמיק במבנה של בעיה דו - שלבית ב . להציע דרך פתרון המתבססת על פירוק הבעיה לשני שלבים בעזרת שאלת ביניים . שאלת הביניים היא שאלה סמויה בטקסט , ונעזרים בה כדי לפתור את השאלה המופיעה בבעיה המקורית . הקושי העיקרי שהתלמידים עלולים להיתקל בו ביחידה הזאת הוא באיתור שאלת הביניים . זאת מכיוון שהיא סמויה בטקסט , אך הכרחית לפתרון השאלה העיקרית . בפעילויות 3 – 1 התלמידים מתבקשים לפתור שלוש בעיות מילוליות על פי השלבים המפורטים בפעילות . המטרה היא להרגיל את התלמידים לשלבי הפתרון המומלצים ולעזור להם להבין מהי שאלת הביניים בבעיה הדו - שלבית . בשלוש הבעיות האלה שאלת הביניים נתונה , וכן נתון סוג התבנית המתאים לכל אחת מהבעיות החד - שלביות שבבעיה הדו - שלבית . הפעילות נועדה לחדד את התובנה שבלי למצוא תשובה לשאלת הביניים ( בין שהחישוב נעשה בעל פה ובין שהוא נעשה בכתב ) אי אפשר לפתור את הבעיה הדו - שלבית . חשוב להדגיש את הקשר שבין שתי התבניות , את המרכיב המשותף להן . בפעילות 1 הדו - שיח בין שני הילדים מעלה את העובדה שיש נתון חסר ואת הצורך לשאול שאלת ביניים : עם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית