עמודים 166 – 165 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא פתרון בעיות חד - שלביות בעזרת תבניות , והן משמשות חזרה והקדמה לקראת הפרק הבא – " בעיות מילוליות דו - שלביות " . כדי לפתור את הבעיות אפשר ומומלץ להשתמש בתבניות שבדף המחיק המצורף בסוף הספר לתלמיד . פעילות 1 עוסקת בבעיות חד - שלביות בעלות מבנה חיבורי , שכדי לפתור אותן יש להשתמש בתבנית החיבורית של שלם וחלקים . בבעיה שבסעיף א יש נתון שאינו מוזכר במפורש , אבל אפשר להסיק אותו מהכתוב – שהשכם בבוקר קטפו 4 ילדים תפוזים . כך אפשר למלא את התבנית המתאימה לבעיה : כדי למצוא את המרכיב החסר בתבנית , אפשר לכתוב תרגיל חיסור : , 21 – 4 = 17 כלומר 17 חברים הצטרפו לילדים שהתחילו לקטוף תפוזים השכם בבוקר . כך אפשר למלא את התבנית המתאימה לבעיה שבסעיף ב : כדי למצוא את המרכיב החסר בתבנית , אפשר לכתוב תרגיל חיבור : , 29 + 4 = 33 כלומר היו בארגז 33 פומ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית