) עמודים 162 - 158 ( סימן ההתחלקות ב - 6 כולל את סימן ההתחלקות ב - 3 ואת סימן ההתחלקות ב - , 2 כלומר מספר מתחלק ב - 6 אם הוא זוגי וסכום ספרותיו מתחלק ב - . 3 אם אחד משני התנאים אינו מתקיים , המספר אינו מתחלק ב - . 6 פעילות 1 עוסקת במציאת המשותף לקבוצות מספרים . בסעיף א התלמידים חוזרים על סימן ההתחלקות ב - . 9 דן מיין כרטיסי מספרים ותלה אותם על שני לוחות . הוסיפו כל אחד מהכרטיסים האלה ללוח המתאים : מהו הכלל שלפיו מיין דן את הכרטיסים ? בשלב הראשון התלמידים בוחנים את המספרים שעל שני הלוחות ורואים שכל המספרים שעל הלוח השמאלי הם כפולות של , 9 ולכן עליהם להוסיף ללוח הזה את המספרים 18 ו - . 180 כדאי להסב את תשומת לב התלמידים לכך שאמנם כל המספרים שעל הלוח השמאלי מתחלקים גם ב - , 3 אולם הם מתחלקים גם ב - , 9 ולכן המספר 60 אינו מתאים ללוח השמאלי . סעיף ב הוא פעילות פתיחה לסימן התחלקות ב - . 6 ב דן מיין שוב את הכרטיסים , הפעם לפי כלל אחר . הוסיפו כל אחד מהכרטיסים האלה ללוח המתאים : מהו הכלל שלפיו מיין דן את הכרטיסים ? התלמידים אמורים להסיק שהמספרים שעל הלוח השמאלי הם מספרים זוגיים ומתחלקים ב - , ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית