) עמודים 157 - 154 ( הצעה לפעילויות פתיחה . 1 כותבים מספר על הלוח , למשל . 165 שואלים את התלמידים : האם המספר הנתון מתחלק ב - ? 3 התלמידים מחשבים את סכום הספרות : 12 . 1 + 6 + 5 = 12 מתחלק ב - , 3 ולכן 165 מתחלק ב - . 3 שואלים את התלמידים : האם המספר הנתון מתחלק ב - ? 9 התלמידים עדיין לא למדו את סימן ההתחלקות ב - , 9 ולכן עליהם לבדוק זאת בדרכים אחרות , למשל על ידי קפיצות של 9 על ישר המספרים או בעזרת תרגיל חילוק . אם התלמידים משתמשים בישר המספרים , כדאי לדון עמם בתכנון ישר המספרים . למשל מה יהיה גודל הקפיצה , מה המספר שכדאי להתחיל בו . אם משתמשים בתרגיל חילוק , יש לבדוק אם לאחר החילוק ב - 9 נשארת שארית או לא . . 2 מקיימים דיון עם התלמידים ושואלים : האם תוכלו למצוא מספר המתחלק ב - 3 וגם ב - ? 9 לאחר שימצאו התלמידים דוגמאות מתאימות שונות , ייתכן שאף יכלילו : כל המספרים המתחלקים ב - 9 מתאימים משום שהם מתחלקים גם ב - . 3 המלצה : כשמלמדים סימני התחלקות חדשים מומלץ לעתים לפתוח שיעור או לסכם שיעור בסדרת שאלות על בדיקת ההתחלקות . כדאי לשלב גם שאלות שבעזרתן בודקים התחלקות במספר שסימנה לא נלמד וש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית