) עמודים 153 - 149 ( הצעה לפעילויות פתיחה . 1 מציירים ישר מספרים ומסמנים בו את המספר . 0 אומרים לתלמידים שהצפרדע מתקדמת בקפיצות של . 3 התלמידים משלימים את המספרים הראשונים שביקרה בהם הצפרדע . מבקשים מהתלמידים לציין מספרים שהצפרדע תוכל להגיע אליהם אם תמשיך להתקדם בקפיצות של . 3 כותבים את המספרים על הלוח . מבקשים מהתלמידים לציין מספרים שהצפרדע לא תוכל להגיע אליהם אם תמשיך להתקדם בקפיצות של . 3 כותבים גם את המספרים האלה על הלוח . . 2 מציירים ישר מספרים ומסמנים בו את המספר . 120 תחילה בודקים אם המספר 120 מתחלק ב - . 3 אומרים לתלמידים שהצפרדע מתקדמת בקפיצות של . 3 התלמידים משלימים את המספרים הראשונים שביקרה בהם הצפרדע . כותבים את המספרים האלה על הלוח : , 145 , 144 , 142 , 138 ושואלים : לאילו מהמספרים האלה תגיע הצפרדע אם תמשיך להתקדם בקפיצות של ? 3 מה משותף למספרים האלה ? מבקשים מהתלמידים לציין מספרים שהצפרדע תוכל להגיע אליהם אם תמשיך להתקדם בקפיצות של 3 וכותבים את המספרים על הלוח . מבקשים מהתלמידים לציין מספרים שהצפרדע לא תוכל להגיע אליהם אם תמשיך להתקדם בקפיצות של . 3 . 3 מבקשים מהתלמידים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית