) עמודים 148 - 144 ( היחידה מתחילה בחזרה על המושג " מתחלק ב - " ועל דרכים אפשריות לבדוק התחלקות , ובהמשך יש חזרה על סימני התחלקות ב - , 2 ב - 5 וב - . 10 בפעילויות 4 – 1 התלמידים נעזרים בישר מספרים כדי לבדוק אם מספר מסוים מתחלק במספר אחר . לשם כך הם מתקדמים על הישר בקפיצות שוות , שגודלן מייצג את המחלק . עם המורה . 1 האם 52 מתחלק ב ? 4 אורלי כדי לדעת אם 52 מתחלק ב - , 4 אסרטט ישר מספרים ואבדוק אם אני יכול להגיע מ - 0 ל - 52 בקפיצות של . 4 אבל תצטרך לצייר קפיצות רבות . יש לי שיטה אחרת : אני כבר יודעת שלמספר 40 אפשר להגיע מ - 0 בקפיצות של , 4 ולכן אתחיל לצייר את הקפיצות רק מ - 40 ואבדוק אם אני מצליחה להגיע ל - . 52 ליאור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית