על פי ההמלצה בתכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 3 שעות לנושא הזה . נושא סימני ההתחלקות נלמד בכיתות ג ו - ד . סימני ההתחלקות שנלמדו בכיתה ג : סימן ההתחלקות ב - : 2 מספר מתחלק ב - 2 אם ספרת היחידות שלו זוגית . מספר אינו מתחלק ב - 2 אם ספרת היחידות שלו אי - זוגית . סימן ההתחלקות ב - : 5 מספר מתחלק ב - 5 אם ספרת היחידות שלו היא 5 או . 0 מספר אינו מתחלק ב - 5 אם ספרת היחידות שלו אינה 5 או . 0 סימן ההתחלקות ב - : 10 מספר מתחלק ב - 10 אם ספרת היחידות שלו היא . 0 מספר אינו מתחלק ב - 10 אם ספרת היחידות שלו אינה . 0 סימני ההתחלקות הנלמדים בכיתה ד , בפרק הזה : סימן ההתחלקות ב - : 3 מספר מתחלק ב - 3 אם סכום הספרות שלו מתחלק ב - . 3 מספר אינו מתחלק ב - 3 אם סכום הספרות שלו אינו מתחלק ב - . 3 סימן ההתחלקות ב - : 6 מספר מתחלק ב - 6 אם הוא מתחלק גם ב - 2 וגם ב - . 3 מספר אינו מתחלק ב - 6 אם אינו מתחלק גם ב - 2 וגם ב - . 3 סימן ההתחלקות ב - : 9 מספר מתחלק ב - 9 אם סכום הספרות שלו מתחלק ב - . 9 מספר אינו מתחלק ב - 9 אם סכום הספרות שלו אינו מתחלק ב - . 9 בפרק מופיע נוסח מקוצר של סימני ההתחלקות , ללא המשפט ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית