תוכן העניינים מבוא לפרק ............................................................................................................... 88 א . סימני התחלקות ב , 2 ב 5 וב - 10 חזרה .......................................................... 95 ב . סימן ההתחלקות ב 97 ............................................................................................. 3 ג . סימן ההתחלקות ב 102 ............................................................................................. 9 ד . סימן ההתחלקות ב 105 ............................................................................................. 6 שוב חישוב - פתרון בעיות חד שלביות בעזרת תבניות ...................................... 107 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית