עמודים 142 – 139 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא סדר הפעולות . בפעילות 1 מתאימים רק שני תרגילים : . 1 א . הקיפו את כל התרגילים המתאימים למציאת המספר הכולל של הבננות . בפעילות 4 הכוונה היא שהתלמידים יכתבו את התרגיל . 12 × 4 – 5 = 43 הנה התשובות של פעילות : 7 . 7 השלימו את שלושת המספרים בכל תרגיל כך שיתאים לתוצאה המבוקשת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית