) עמודים 110 - 101 ( כפי שכתוב בהערה למורה , גם תלמידים המתקשים בפתרון תרגילי כפל וחילוק בעל פה יכולים ללמוד את הנושא . התלמידים האלה יכולים להיעזר בלוח הכפל המצורף בסוף הספר לתלמיד . עמודים 104 – 101 בפעילויות שבעמודים האלה התלמידים פותרים תרגילי כפל בעזרת פירוק העשרות השלמות , המאות השלמות והאלפים השלמים לגורמים ובעזרת כפל ב - , 10 ב - 100 וב - 1 , 000 ( שנלמד ביחידה הקודמת ) . דרכי הפתרון של תרגילי הכפל ביחידה הזאת מתבססות על שימוש בחוקי הקיבוץ והחילוף . התלמידים משתמשים בחוקים האלה באופן אינטואיטיבי ולא בדרך אנליטית , ואין לדרוש מהם לפרט באילו חוקים השתמשו . בפעילות 1 מומלץ לתת לתלמידים לנסות קודם לפתור את התרגיל בעצמם , לדון בדרכי הפתרון שלהם ורק אחר כך להציג את הפתרונות של רונה ושל רון . אפשר לדון עם התלמידים בדמיון ובשוני בין שתי דרכי הפתרון . כפי שכתוב בהערה למורה , בפעילות 2 ובתרגילים שבהמשך אין צורך שהתלמידים יכתבו את כל שלבי הפתרון . הפירוט בדוגמאות נועד להסביר את התהליך , אך התלמידים יכולים לעשות חישובים בעל פה וקיצורי דרך . בפעילות 3 התלמידים מקבלים משימה הפוכה : במקום לפת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית