) עמודים 81 - 73 ( אחת המטרות של תכנית הלימודים במתמטיקה היא פיתוח כישורים הקשורים לתובנת המספרים , ובהם הכרת מבנים מתמטיים , יכולת לזהות קשרים בין תרגילים ויכולת לפתור תרגיל חדש על סמך תרגיל מוכר . בכל פרקי הלימוד יש פעילויות המסייעות לבנות את הכישורים האלה , וביחידה הזאת , שבה תחום המספרים של תרגילי הכפל והחילוק מתרחב , התלמידים חוזרים ועוסקים בפעילויות כאלה . בשלב הזה יש בפעילויות בעיקר תרגילי כפל , שכן תרגילי חילוק מחוץ לתחום לוח הכפל עד 10 × 10 כמעט שלא נלמדו בכיתה ג , והם יילמדו בצורה מעמיקה יותר בהמשך הפרק . עמודים 75 – 73 פעילויות 1 ו - 2 עוסקות בקשרים בין תרגילי כפל שיש להם גורם משותף , ושהגורם האחר באחד מהם עוקב לגורם האחר בתרגיל האחר . לדוגמה : בתרגילים 17 × 30 = ו - = 17 × 29 הגורם 17 משותף לשני התרגילים , ואילו הגורמים 29 ו - 30 הם מספרים עוקבים . בטבלת כפל הגורמים כתובים בשוליים , ובטבלת הכפל שבפעילות , כמו בלוח הכפל , הגורמים הם עוקבים . הנה טבלת הכפל בפעילות : 1 כדי למלא את הטבלה יש לפתור תרגילי כפל ששני הגורמים בהם הם דו - ספרתיים ( כמו 12 × = 23 או . ( 24 × 13 = התלמי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית