על פי ההמלצה בתכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 20 שעות לנושא הזה . הפרק הזה הוא הראשון העוסק בנושא הכפל והחילוק לכיתה ד . בכיתה ג היו ארבעה פרקים שעסקו בנושא הזה : . 1 ביסוס הכפל והחילוק ( ספר – ( 7 חזרה על משמעות פעולות הכפל והחילוק , העמקה בנושא ותרגול עובדות הכפל והחילוק בתחום לוח הכפל עד . 10 × 10 . 2 כפל וחילוק עד 200 ( ספר – ( 8 משמעויות ודרכי פתרון שונות ( לא באלגוריתם המאונך ) של תרגילים מחוץ לתחום לוח הכפל עד , 10 × 10 שהמכפלה שלהם היא עד 200 ושאחד הגורמים בהם הוא עד . 10 . 3 חילוק עם שארית ( ספר – ( 9 משמעות ופתרון תרגילי חילוק עם שארית בתחום לוח הכפל עד . 10 × 10 . 4 כפל וחילוק עד 10 , 000 ( ספר – ( 9 פתירת תרגילים שהמכפלה שלהם היא עד , 10 , 000 במאוזן ובמאונך . רוב הפרק מתמקד בפעולת הכפל , אולם שולבו בו גם תרגילי חילוק . בכיתה ד התלמידים ממשיכים לעסוק בפעולות הכפל והחילוק ומכירים דרכים שונות לפתור תרגילי כפל וחילוק של מספרים רב - ספרתיים , התורמות לתובנת המספרים שלהם . לבסוף התלמידים לומדים את האלגוריתמים המקובלים של הכפל והחילוק במאונך . הנושאים החדשים הנלמדים בכיתה ד הם כפל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית