תוכן העניינים מבוא לפרק ............................................................................................................... 50 ציור הפתיחה ............................................................................................................ 51 א . קשרים בין תרגילים ................................................................................................ 53 ב . אחד הגורמים הוא 100 , 10 או – 1 , 000 חזרה והעמקה ............................... 59 ג . אחד הגורמים הוא עשרות שלמות , מאות שלמות או אלפים שלמים ..... 71 ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג .......................................................................... 75 שוב חישוב - סדר הפעולות 86 ....................................................................................... פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית