( עמודים 63 – 55 ) בכיתה ד לומדים את הנושא של כפל מספר שלם בשבר במשמעות של חיבור חוזר של שבר . גם לצורך פתרון תרגילי הכפל התלמידים נעזרים במקלות השברים . דוגמה : הצעה לפעילות פתיחה כותבים על הלוח תרגילי חיבור חוזר , גם של מספרים שלמים וגם של שברים . לדוגמה : דיון : מה משותף לכל התרגילים האלה ? המציאו תרגילים נוספים מהסוג הזה , גם בשברים וגם בשלמים . כתבו תרגיל כפל מתאים לכל תרגיל חיבור חוזר . פעילויות 4 - 2 עוסקות בתרגול של כפל מספר שלם בשבר , ובכל התרגילים מצופה מהתלמידים להיעזר במקלות השברים ו " לתרגם " את תרגילי הכפל לתרגילי חיבור חוזר . בפעילות 5 פותרים משוואות של כפל מספר שלם בשבר . אמנם אין דרך ישירה לייצג את התרגיל בעזרת המקלות , אך אפשר להיעזר בהם כדי לפתור את המשוואות . הנה דוגמה להנחיה בפתרון משוואה מסעיף א : × 1 = 1 מייצגים את השבר 1 4 במקל הרבעים : כעת יש ל " תרגם " את תרגיל הכפל לתרגיל חיבור חוזר שתוצאתו : 1 " רבע ועוד רבע ועוד רבע  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית