( עמודים 54 – 48 ) ביחידה הזאת התלמידים עוסקים בפתרון תרגילי חיסור של שברים שבהם מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר . חשוב לזכור שבפתרון התרגילים בכיתה ד אין מסתמכים על אלגוריתם של מציאת מכנה משותף , וגם את תרגילי החיסור מהסוג הזה פותרים בעזרת אמצעי המחשה . עמודים 50 – 48 בפעילות 1 ( עם המורה ) יש דוגמה והדרכה לפתרון תרגיל שבו מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר , בעזרת מקלות השברים . עם המורה . 1 היעזרו במקלות השברים ונסו לפתור את התרגיל הגר פתרה כך : אני לוקחת את מקל החמישיות ואת מקל העשיריות ורואה ש - 4 = 8 10 עכשיו אפשר לפתור : הגר דיון האם פתרתם בדרך של הגר ? אם לא , הסבירו כיצד פתרתם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית