( עמודים 42 – 33 ) ביחידה הזאת התלמידים לומדים לפתור תרגילי חיסור בשברים ובמספרים מעורבים , שבהם המכנים של שני המספרים בתרגיל שווים זה לזה . כדי לפתור את התרגילים התלמידים נעזרים במקלות השברים או בציורים שלהם . ראו דוגמה לתרגיל ופתרונו בפעילות : 4 דוגמה זאת דוגמה לסוג הקל של התרגילים , שאין בהם צורך להמיר שלמים בשברים . הצעה לפעילויות מקדימות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית