) עמודים 24 - 11 ( ליחידה הזאת כמה מטרות : ללמוד להשוות בין שני שברים – התלמידים נעזרים במקלות השברים כדי לקבוע איזה משני שברים הוא הגדול ואיזה הוא הקטן או שהם שווים . הם יכולים גם להסביר במילים שלהם מדוע שבר נתון שווה לשבר אחר , גדול משבר אחר או קטן ממנו . ללמוד לסדר שברים לפי הסדר , מהקטן לגדול . ללמוד להשוות בין מספרים מעורבים או שלמים לשברים . ביחידה הזאת התלמידים עוסקים בהדרגה בסוגים שונים של השוואת שברים : השוואת שברים יסודיים ( שברים שהמונה שלהם הוא 1 ) השוואת שברים שהמונים שלהם שווים השוואת שברים שהמכנים שלהם שווים השוואת שברים קטנים מ - 1 שהמונה שלהם קטן ב - 1 מהמכנה השוואה ל - 1 2 הערה : חשוב לציין שבפעילויות ההשוואה יש להשתמש במקלות השברים עצמם ולא בציור חופשי שלהם , משום שהציור אינו מדויק ולכן אי אפשר להשוות בעזרתו אורכים . עמודים 14 - 11 פעילויות 5 - 1 עוסקות בהשוואת שברים יסודיים . בפעילות 1 ( עם המורה ) ממחישים את הנושא בעזרת עוגות , כלומר העוגה מייצגת את היחידה , ומנה מהעוגה מייצגת שבר . המניע להשוואה הוא בחירה של פרוסת עוגה גדולה יותר . עם המורה . 1 איזו עוגה נהדרת ! א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית