) עמודים 10 - 4 ( ביחידה הזאת חוזרים על שורת נושאים שנלמדו בפרק " שברים – חלק א " בספר : 10 המחשת השבר המושגים : שבר , מספר מעורב , מונה ומכנה השבר כחלק משלם מעבר ממספר מעורב לשבר או למספר שלם ולהפך שברים קטנים מ - 1 לעומת שברים גדולים מ - 1 שברים שווים . חשוב ללוות את פעילויות החזרה בעבודה בעזרת מקלות השברים . הצעה לפעילויות הכנה . 1 מבקשים מהתלמידים לייצג מספרים שונים במקלות השברים , לדוגמה : 9 13 1 3 . 2 מבקשים מהתלמידים לייצג במקלות השברים : שבר קטן או גדול מ - 1 שבר שהמונה שלו הוא 7 שבר שהמכנה שלו הוא 10 מספר מעורב הגדול מ - . 2 . 3 כותבים על הלוח שבר , למשל , 1 5 ומבקשים מהתלמידים לייצג שבר השווה ל - 1 5 במקלות השברים . . 4 מבקשים מהתלמידים לכתוב שברים שונים שהמכנה שלהם הוא : 5 שברים קטנים מ - 1 שברים השווים ל - , 1 ל - 2 שברים גדולים מ - 1 וקטנים מ - . 2 . 5 מבקשים מהתלמידים לכתוב שברים שונים שהמונה שלהם הוא : 12 שברים קטנים מ - 1 שברים השווים ל - , 1 ל - , 2 ל - , 4 ל - 12 שברים גדולים מ - 1 וקטנים מ - . 2 עמודים 7 – 4 בפעילויות שבעמודים האלה התלמידים חוזרים על ייצוג השברים במק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית