על פי ההמלצה בתכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 25 שעות לנושא הזה . משמעויות השבר הפשוט למושג שבר פשוט יש כמה משמעויות . אלה המשמעויות הנלמדות בבית הספר היסודי : . 1 השבר כחלק משלם – היחס בין חלקים של היחידה ובין היחידה דוגמה : המלבן הזה הוא היחידה ( השלם ) : לפיכך לציור הזה מתאים השבר 4 3 . 2 השבר כחלק מכמות המיוצגת על ידי מספר דוגמה : מספר העיגולים השחורים הוא 2 3 ממספר העיגולים הכולל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית