תוכן העניינים מבוא לפרק 4 .............................................................................................................. א . חזרה ........................................................................................................................... 9 ב . השוואת שברים 15 ....................................................................................................... ג . חיבור שברים - המכנים שווים ............................................................................. 25 ד . חיסור שברים - המכנים שווים ............................................................................ 30 ה . חיבור שברים - מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר ......................... 38 ו . חיסור שברים - מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר ........................ 41 ז . כפל שלם בשבר ...................................................................................................... 45 שוב חישוב - מדידת אורך והיקף .........................................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית