שברים - חלק ב ........................................................... 3 כפל וחילוק – חלק א 49 ............................................... סימני התחלקות ב , 3 ב 6 וב 87 ........................ 9 בעיות מילוליות דו שלביות ................................ 109 מושית הבלשית ........................................................... 131 יוצא מן הכלל ................................................................. 141 נספח לפרק " שברים - חלק ב " ....................... 151 שבילים פלוס היא סדרת ספרים בשילוב טכנולוגיה לכיתות א - ו . בסדרה זו משולבים גם נושאי אורך המפתחים את החשיבה : פרה - אלגברה , סדרות , לוגיקה ועוד . הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על הניסיון שהצטבר מהפעלת הסדרה " שבילים" במשך יותר מעשר שנים וכן על מחקרים עדכניים מתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם . צוות המתמטיקה במטח ייעוץ מדעי : פרופ ' אבי ברמן ראש התחום : פרופ ' שרה הרשקוביץ ניהול צוות הפיתוח לבית הספר היסודי : אסנת אפרת ניהול צוות הסביבות המתוקשבות : הגר רובינק צוות הפיתוח : ד " ר רגינה אובודנקו , ד " ר שו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית