11 מדריך למורה מתמטיקה לבית הספר היסודי שברים - חלק ב כפל וחילוק - חלק א סימני התחלקות ב ֿ , 3 ב ֿֿֿ , 6 וב ֿֿֿ 9 בעיות מילוליות דו שלביות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית