נקודות מבט לציון היום יש ללמד את הפרק סמוך למועד , לתכנן כארבעה שיעורים סביב יום הזיכרון ליצחק רבין . שימו לב גם לתאריך הלועזי ולתאריך העברי . מטרות הפרק להכיר את האירוע ההיסטורי של רצח רבין , והשלכותיו על החברה הישראלית . לבחון מהם מאפייניו של רצח פוליטי , וכיצד הם באו לידי ביטוי ברצח רבין וברצח מההיסטוריה הרחוקה יותר - רצח גדליה . להציג את היחס לערכם של חיי אדם ביהדות ובחוק הישראלי . להכיר את הדרך הייחודית שעשה יצחק רבין ממבצע מדיניות כאיש צבא למנהיג המעצב מדיניות . להוביל להבנה שהתרבות היהודית מעודדת ריבוי דעות , ועם זאת קיימת בה הבנה שבמציאות יש להכריע בין מחלוקות . מספר המפגשים ( השיעורים ) המומלץ : 4 מפגשים ( 45 ד ' כ " א ) רצח פוליטי 1 - ערכם של חיי אדם 1 - מאיש צבא לעושה שלום 1 - תרבות המחלוקת 1 - יחידה : 1 רצח פוליטי רצח רבין , אירוע שעבור רובנו הוא טרי למדי - עבור התלמידים הוא אירוע רחוק , שהתרחש לפני שנולדו . סרט וידאו יכול לתמצת את האירוע , ובו בזמן להמחיש את האווירה שקדמה לרצח ואת האווירה בעקבותיו . מתוך קטע קצר העוסק ברצח סדרת וידאופדיה . לאחר הצגה של האירוע ההיסטורי , וע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית