. 1 יכולות וחובות ( עמ ' - ( 198 הקשר בין היכולת הגופנית - שכלית ובין החובות שלהם כנערה או כנער . . 2 התפתחות גופנית ( עמ ' - ( 199 הקשר בין ההתפתחות הגופנית בנערה ובנער ובין חובתם להתנהג כבוגרים . . 3 התפתחות של יכולת ההבנה וקבלת האחריות ( עמ ' - ( 200 הקשר בין ההתפתחות השכלית - מושגית ובין המשמעות של אמירות והתייחסויות של הנערה והנער . . 4 סולם הגילים של המשנה ( עמ ' - ( 201 סולם גילים מילדות ועד זקנה , כשלכל גיל יש את ההגדרה שלו - מתחומים שונים ומכיוונים שונים . לכל מקור הובאו שאלות שיכולות לחדד את הבנת המקור ואת הקשר שלו לגיל בת / בר - המצווה . כמו כן הובאו הרחבות ( " הידעתם ? " ) , המחברות את המקור הקדום למצב העכשווי בישראל של העשור השני של המאה ה - . 21 לאחר שהתלמידים סיימו ללמוד את המקורות בחברותא , אנו מציעים לקיים שיח משותף שבו כל זוג יקבל מקור אחר להצגה ( אפשר שיותר מזוג אחד יציג מקור ) , ולאחר מכן יתקיים דיון בשאלה מה ההבדל בין המקורות ומה כל מקור מקדם בהבנה שלנו את הגיל . 13 - 12 יחידה : 4 מיום הולדת לחגיגות בר - המצווה היחידה הזאת שונה מקודמותיה . זוהי יחידה היסטורית , העו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית