הרב יוסף חיים - הבן איש חי ברל כצנלסון מטרות הפרק לעורר מודעות לחשיבותה של מעורבות חברתית ואזרחות פעילה . להכיר דרכים שונות שבהן ניתן להיות מעורבים חברתית . להכיר את דמותו של הרב יוסף חיים ( " הבן איש חי " ) ודרכו , דרך אחת למעורבות חברתית - באמצעות דרשה ( שאפשר להקבילה לנאום או לחינוך ) . לערוך היכרות אם דמותו של ברל כצנלסון ועשייתו הציונית והחברתית . מספר מפגשים ( שיעורים ) מומלץ : 6 מפגשים ( 45 ד ' כ " א ) מעורבות חברתית 1 - הבן איש חי - בראשית היה מעשה 2 - ברל כצנלסון - פעיל ומנהיג חברתי 2 - • אכפת לי , סיכום ויציאה החוצה 1 - יחידה : 1 מבט ראשון - נקיטת עמדה כמעורבות חברתית ארבעת העמודים הראשונים נועדו להכניס את התלמידים לנושא . בעמ ' 133 - 132 אנו מציגים סרט ובו ילד שמצליח ליצור שינוי בדרכו הייחודית , ומעלים שאלות בנוגע למעורבות חברתית . השתמשו בהיגדים שבתחתית העמוד כדי להעלות דיון בכיתה על אודות הרצון והיכולת שלהם להיות מעורבים ולהשפיע על הסביבה הקרובה להם , ואולי אף על הסביבה הרחבה יותר . היצירה של רות שלוס המשולבת בעמודים אלה , מדגימה דרך אחת למעורבות חברתית - יצירתה של אמנות ח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית