בתיאור היחסים בין החסידים לבין מי שהתנגדו להם , נכון לבחון עם התלמידים כיצד היו מגיבים לתהליכי שינוי של קבוצה קטנה בכיתה שלפתע רוצה לשנות את הכללים , את דרכי ההתייחסות למעשים או למבנה החברתי בכיתה . חשיבה משותפת על כך תוכל להבהיר בעבורם את הסיבות שיצרו את היחס המתנגד לחסידים . יחידה : 4 משה מנדלסון ביחידה הזאת נכיר את משה מנדלסון , את פועלו ואת החלטה שלו לצאת נגד הזרם , במעשיו הכוללים וגם במעשה הספציפי - תרגום התורה לגרמנית ופירושה . חשוב מאוד להדגיש כי משה מנדלסון שינה את פני היהדות והיה שותף לתהליך של יצירת יהדות חילונית . קשה להמעיט בערך תרומתו של מנדלסון לשינוי שעברה היהדות בראשית העת החדשה . אנו , בהוראת היחידה לא נלמד על כל פועלו , ואם יש לכם אפשרות אנו מציעים להרחיב את הדיון סביב התפיסות שלו והשפעתו על היהדות שבאה אחריו ( ניתן להשתמש בקישורים שבסוף המד " ל של הפרק ) . בחלק הראשון של השיעור ערכו היכרות עם מנדלסון ועם המעבר שלו מהכפר לעיר ושינוי השם שבהמשך נראה שיש לו משמעויות נוספות ( עמ ' . ( 123 - 122 בשלב הזה מומלץ לפתח את נושא השפות והתרבות שהן מביאות איתן . ואם מצויים בכיתה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית