הרמב ם - ר משה בן מיימון הרבנית אסנת ברזאני מטרות הפרק לעורר דיון כיתתי ואישי , של כל לומדת ולומד , בנושא המסורת : מהי מסורת ? ומהן המסורות שהם מכירים ? לעמוד על השינוי המתמיד המתקיים בתוך המסורות שלנו . להכיר את דמותו של הרמב " ם וכן את זמנו , מרחב חייו ופועליו . להבין עד כמה השפיע הרמב " ם על התפתחותה של התרבות היהודית - ישראלית , מתוך דיון על מסורת ושינוי . להבין כי הוא אושיה בתרבות היהודית ישראלית , וכי הייתה לו השפעה מרחיקת לכת על סביבתו הקרובה ואף על הסביבה הרחבה . להכיר את דמותה של אסנת ברזאני - מי הייתה , וכיצד היא מסמלת שינוי מתוך המסורת , שאנחנו צריכים להרהר עליו גם בימינו . מספר מפגשים ( שיעורים ) מומלץ : 6 מפגשים ( 45 ד ' כ " א ) מבט ראשון 1 - הרמב " ם 3 - אסנת ברזאני 1 - מסורת ושינוי - סיום הפרק 1 - מושגים ונושאים שכדאי שיועלו במהלך ההוראה - למידה של הפרק : מסורת , התפתחות ושינוי של המסורת , תור הזהב , משנה תורה , מורה נבוכים , מעמד האישה . יחידה : 1 מסורת , מסורת ביחידה הראשונה ניגש ללמוד על נושא הפרק : מהי מסורת , ומדוע אנחנו שומרים על מסורות ? עוד לפני השיעור , רצוי לבק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית