חשוב להביא גם את סופו של המקור על בתי המדרש , שממנו עולה שסיבת ההכרעה אינה תוכנה של הדעה אלא דרך אמירתה , והדרך שבה נבנתה המחלוקת . יחידה : 5 סיכום ויציאה החוצה לסיכום הפרק ננסה להתמקד בדברים שלמדנו , ובעיקר במה שאפשר להביא מהפרק לעולם שלנו : . 1 איך לנהל מחלוקת - האם מצליחים להבין ששני הצדדים צודקים מנקודת מבטם , או לפחות שהכוונה של שני הצדדים טובה ? . 2 איך להביא תחילה את דברי חברינו ורק אחר כך את הדברים שלנו ( שהם בעינינו הכי צודקים בעולם )? . 3 איך נצליח לעתים לומר את האמת ולעתים לומר את מה שהחבר או החברה שלנו רוצים לשמוע , כדי שלא לפגוע בהם ? . 4 ובעיקר , כיצד לא לאפשר הפיכתן של מחלוקות למשהו מפריד אלא להפך – להפוך אותן למשהו בונה , המאפשר קיומה של חברה מלוכדת וסובלנית . לסיכום אנחנו ממליצים לנסות ולאסוף מהתלמידים מחלוקות משמעותיות בכיתה או בבית , ולנסות לעורר סביבן שיח : מה הייתם משנים בדרכי ההתמודדות שלכם עם מחלוקת ? והאם במחלוקת מסוימת מצאתם את עצמכם בצד של בית הלל או בצד של בית שמאי ? ניתן להשתמש בכלי שמאפשר חיפוש של תדירות מונחים ומילים - בין בספרים במאתיים השנים האחרונות ( ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית