מטרות הפרק להכיר לתלמידים את הציר המרכזי שמוביל את הספר - דמויות מופת והדברים שאנחנו יכולים ללמוד מהן . לעורר אצל התלמידים את השאלה מהי דמות מופת לגביהם , ומי הן דמויות המופת בחייהם . לברר יחד עם התלמידים מה הם יכולים ללמוד על עצמם מתוך היכרות עם דמויות מופת . להציג לתלמידים את סוגי המקורות שבאמצעותם נלמד על הדמויות , ולפתח אצלם מודעות לדרך שבה יש להתייחס לכל מקור ( או , במילים אחרות : לפתח אצלם יכולת של קריאה ביקורתית ) . להציג לתלמידים את מבנה הספר ואת תכניו , כדי שיידעו מה מצפה להם בהמשך השנה . מספר מפגשים ( שיעורים ) מומלץ : 3 מפגשים ( 45 ד ' כ " א ) מפגש עם דמויות 1 - דמויות מופת 1 - מקורות ומסורות , הצגת מבנה הספר ומרכיביו 1 - מושגים ונושאים שכדאי שיועלו במהלך ההוראה - למידה : דמות מופת , מקורות , ביוגרפיה , אוטוביוגרפיה , קריאה ביקורתית . הצעה למהלך ההוראה של הפרק יחידה : 1 מפגש עם דמויות ביחידה זאת נשאל את השאלה : מה מעניין אותנו כשאנחנו פוגשים אדם חדש . כדאי לפתוח את המפגש ולשאול את התלמידים על הדרכים שבהן הם עורכים היכרות עם ילדים חדשים : מה מעניין אותם לדעת עליהם ? מהן השאלו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית