פתח דבר 4 ........................................................................................................................ תכנית הלימודים ויי ושמה בספר הלימוד 4 ................................................................ מבוא 11 ................................................................................................................................. חלק א : דמויות וערכים פרק : 1 בין ערך לדרך 13 ................................................................................................... פרק : 2 בחירה וגילוי מנהיגות 17 .................................................................................... פרק : 3 יחיד וחברה 22 ...................................................................................................... פרק : 4 מסורת ושינוי 26 ................................................................................................... פרק : 5 ללכת נגד הזרם 30 ..............................................................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית