כתבה : שירה גודמן איירה : עינת צרפתי בצלאל , אתה אשכנזי או ספרדי ? מממ ... אני לא בטוח ... רגע , בפסח אתם אוכלים קטניות ? אה ... אני לא זוכר . נדמה לי שכן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית