סיפּוּר עם קווקזי בהרי הקווקז , הנמצאים בין אירופה לאַסיה , חיה בעבר קהילה של יהודים שנקראו " היהודים הה ֲרריים " . רוב בני הקהילה עלו לישראל לפני עשרות שנים . הסיפור הזה הוא אחד מסיפורי העם שסיפרו בני הקהילה בשפתם המיוחדת שנקראית " ג ' וּהוּרי " . כשהיהודים הה ֲרריים עלו ארצה , הם הביאו עמם את הסיפורים משם . עיבוד : אלפא אלשיך איור : שירז פומן לאיש אחד היה בן צעיר . שלח האב את בנו ללמוד אצל חכם בעיר הגדולה . קיבל אותו החכם בכבוד גדול ובשמחה רבה . בערב הזמין החכם את הצעיר לבוא עמו לסעודה בארמון המלך , אבל קודם לכן הסביר לו כי בארמון עליו לשבת בשקט במקום שיושיבו אותו ולדבר רק אם יפנו אליו . כשהגיעו לארמון , ליוו אותם משרתי המלך אל האולם המרכזי . את הצעיר הושיבו בכניסה ואת החכם ליוו אל השולחן הע ָרוּךְ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית