בישראל אנשים שואלים לא פעם : מאין המשפחה שלך הגיעה לארץ ? הם שואלים משום שרוב התושבים היהודים בישראל ) או ההורים או הסבים שלהם ( הגיעו לכאן מארצות אחרות . בישראל אנחנו אומרים שהם עלו לארץ , ושמדינת ישראל היא מדינה קולטת עלייה . מדינת ישראל קמה כדי להיות בּית לאוּמי ל ָע ָם היהודי , ולכן היא רוצה שכמה שיותר יהודים יבואו לארץ ויתיישבו בה . עלייה היא אחד הערכים המרכזיים של מדינת ישראל ! קצת היסטוריה , בקיצור ... ארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי אבל במשך כ - 2 , 000 שנים רוב העם היהודי נאלץ לחיות בגולה , ולארץ עלו רק קבוצות קטנות של יהודים . לפני יותר מ - 100 שנה קמה התנועה הציונית , ומטרתה הייתה להקים מדינה יהודית לעם היהודי בארץ ישראל . אחרי שהתנועה הציונית קמה , החלו קבוצות גדולות יותר של יהודים לעלות לארץ . מאותו הזמן ועד קום המדינה בשנת 1948 עלו לישראל יותר מחצי מיליון יהודים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית