בּלשׁוֹנוֹת רבּוֹת מסּפר דּבּרנוּ וזה את זה כּמעט בּכלל שׁלֹּא הכּרנוּ וּמקוֹמוֹת רבּים מאוֹד עזבנוּ ורק מקוֹם אחד רצינוּ ואהבנוּ וּמקוֹמוֹת רבּים מאוֹד עזבנוּ ואל הארץ , אל הארץ בּאנוּ ... מתוך " שיר השיירה" מילים : עלי מוהר לחן : עממי © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו "ם אני : עילאי גט ָהוּן , בן . 9 יש לי גם שמות אתיופיים : סבא נתן לי את השם - בּלאי , קיצור של בּלאינךְ , וסבתא נתנה לי את השם פק ָדוּ . רק הם קוראים לי בשמות האתיופיים . ושׁם החיבה שלי הוא ל ָלי . משמעות השם שלי : ההורים הרגישו שמשהו גדול קרה בחיים שלהם כשנולדתי . אבל עילאי זה שם עתיק : רב עילאי היה אחד מחכמי התלמוד . פירוש השם בליאנך באמה ָרית ) השפה של האתיופים ( הוא  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית