1 איזו עיר לא החלה את דרכה כמושבה חקלאית ? א . פתח תקווה . ב . ראשון לציון . ג . חדרה . ד . רמלה . 2 רוב היהודים שחיים היום בישראל א . הגיעו לישראל מארצות אחרות . ב . נולדו בישראל . ג . הגיעו לישראל לפני קום המדינה . ד . הגיעו לישראל לפני חמש שנים . 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית