אנחנו אוהבות לשבת זו ליד זו גם בהסעה וגם בכתה . אנחנו משתדלות שלא לפטפט בשעור כדי שלא יפרידו בינינו ... שני ואופיר - חברות טובות מחר יש לנו מבחן בחשבון וקבענו שאחרי הצהרים נעשה יחד את דף החזרה . אם אחת מאתנו לא מבינה ולא זוכרת , חברתה מסבירה לה . ומה נעשה אם שתינו לא נצליח לפתר אחד מהתרגילים ? יש לכם רעיון בשבילנו ? 1 כתבו דגמה אחת למשימה בזוגות שנתנה לכם בכתה . 2 האם אתם לומדים לקראת מבחן עם מישהו ? עם מי ? 3 האם אתם מעדיפים ללמד לבד או עם אדם נוסף ? נמקו את תשובתכם .  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר