1 אגדות חז "ל 2 לומדים בחברותא 3 חז " ל מלמדים בין אדם לחברו דף חזרה - משגים שנלמדו  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר