הייתם רוצים להכיר ילדים בגילכם מכל מיני קבוצות בחברה הישראלית ? זו ההזדמנות שלכם ! בואו להכיר שמונה ילדים ממקומות שונים בארץ וגלו מה משותף לכם ולהם – ובמה אתם שונים . וגם - קראו כתבות , סיפורים וקומיקס , פתרו חידות ושעשועונים ושירו שירים . כל זאת ועוד בשמונה גיליונות מרתקים של " ישראלים צעירים " ! . 2017 © כל הזכויות לחומרים הלקוחים ממקורות חיצוניים שמורות לבעליהן . זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחומרים , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ) המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( . אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו את רשותם להשתמש בשירים , בתמונות ובאיורים . השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בחוברת . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו – נתקנן במהדורה הבאה . צילומים : מאוסף יוסי שדמתי ; Librar...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית